Voor onderzoeksbeesten en ontwerphelden
27 juni 2019, Ahoy Rotterdam

Challenges


Challenge 1 – Inspiratiesessies

Om leerkrachten, groepsleiders en eventueel ouders te inspireren voor W&T in de klas biedt de W&T Challenge 010 in samenwerking met o.a de PABO opleidingen van Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam diverse gratis inspiratiesessies aan.

Dinsdag 12 februari 15:45 – 17:15 uur bij Thomas More Hogeschool, locatie Stationssingel 80 

Nieuwe producten ontwerpen klinkt heel eenvoudig. Je bekijkt het probleem en daar bedenk je een oplossing voor. Vaak zitten we vast in onze eigen denkkaders. In deze workshop ervaar je verschillende manier om het creatieve denkproces bij jezelf en jouw leerlingen op gang te brengen. De workshop sluit aan bij het proces van ontwerpend leren en koppelt zaakvakonderwijs met beeldende vakken. Na de workshop heb jij concrete werkvormen in handen om kinderen te helpen hun creatieve denkvaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast ga je naar huis met ideeën hoe je jouw zaakvakken kunt verbinden met beeldende activiteiten.

Donderdag 21 februari 15:45 – 17:15 uur bij InHolland, locatie Posthumalaan 90

Vooral praktische eenvoud om W&T vakoverstijgend in te passen binnen bestaande reken- en taalactiviteiten waarbij vanuit concrete, praktische en herkenbare voorbeelden W&T betekenisvol ingezet kan worden. Waarom juist door een slimme koppeling een hoger leerrendement bij deze belangrijke basisschoolvakken?

Je neemt een aantal praktische W&T-suggesties mee vanuit o.a. onderzoekend / ontwerpend leren en real-life-learning waardoor rekenen en taal extra uitdagend worden voor kinderen. 

Woensdag 6 maart 15:00 – 16:30 uur bij de Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark 40

Bij technieklessen staan het (na)maken en handvaardigheden vaak centraal. Bij ontwerplessen staan het onderzoeken van een probleem en denkvaardigheden centraal. Leerlingen worden uitgedaagd om alle kanten op te denken en ideeën te delen; hun creativiteit wordt aangesproken. Ieder mens is creatief, maar kan dat vaak niet alleen. Om het samen ideeën verzinnen en selecteren te begeleiden moet je als leerkracht nadenken over de taal die je met de leerlingen spreekt. Hoe kun je leerlingen bewust stil laten staan, bij de manier waarop zij met elkaar hun rol pakken in het creatieve proces. Een van de manieren om dat te doen is het inzetten van dramatische expressie bij het ontwerpen. Laat leerlingen korte pitches houden over hun idee, laat leerlingen zich inleven in degene waarvoor zij aan het ontwerpen zijn.

In deze inspiratiemiddag ga je ervaren hoe je coöperatieve werkvormen en expressie kunt inzetten op verschillende momenten in een ontwerp-les.


Challenge 2 – Onderzoeksvraag ophalen

Ga samen met de kinderen aan de slag met het ophalen van een onderzoeksvraag voor het ontwikkelen van de schoolopdrachten.

Met een jaarlijks wisselend thema worden steeds nieuwe opdrachten ontwikkeld waar je als leerkracht en groepsleider aan de slag kan in de klas, zie challenge 3. Om de kinderen al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van deze opdrachten, bieden we de mogelijkheid om aan de hand van het thema, samen met de kinderen aan de slag te gaan met het ophalen van een onderzoeksvraag en deze in te dienen. Dit is voor ons de start voor het schrijven van de opdrachten.

Het thema van dit jaar is mobiliteit. Waar denken kinderen aan bij dit thema en wat komt hier allemaal bij kijken? Hieronder een document om je verder te helpen bij het ophalen van een onderzoeksvraag.


Challenge 3 – Uitdagingen in de klas

De derde challenge is om in de klas aan de slag te gaan met het uitvoeren van de uitdagingen van de W&T Challenge 010. Bij het werken aan deze uitdagingen werken de kinderen volgens de werkvorm Onderzoekend & Ontwerpend Leren en maken ze op een leuke en speelse manier kennis met Techniek & Technologie. Onderzoeken, ontwerpen en pitchen! Dat is wat de kinderen gaan doen.

De opdrachten geven alle talentgebieden de ruimte en worden in teamverband aangepakt onder begeleiding van een coach. Dit kan een leerkracht, BSO groepsleider en/of ouder zijn.

Jaarlijks wisselend thema

De W&T Challenge 010 uitdagingen dagen kinderen uit aan de hand van een jaarlijks wisselend thema. Deze editie is het thema Mobiliteit en gaan kinderen aan de slag met het Rotterdam van de toekomst. Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: Hoe ziet Rotterdam er straks uit? Hoe verplaatsen we ons door de stad? Of, welke nieuwe vormen van vervoer zullen we in de toekomst gebruiken? De challenges dagen kinderen uit om volledig creatief en innovatief te zijn. Niets moet, alles mag!

Leeftijdscategorieën

De uitdagingen zijn ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en zijn opgebouwd uit de volgende vier leeftijdscategorieën:

  • Leeftijd 4-6 jaar (Groepen 1/2)
  • Leeftijd 6-8 jaar (Groepen 3/4)
  • Leeftijd 8-10 jaar (Groepen 5/6)
  • Leeftijd 10-12 jaar (Groepen 7/8)

Download onderaan deze pagina alle vier de uitdagingen.


Challenge 4 – de grote Finale

Doe je mee aan de uitdagingen uit Challenge 3? Dan kan je ervoor kiezen om deel te nemen aan de grote finale op donderdag 27 juni.

De finale wordt gezien als het ultieme hoogtepunt van de W&T Challenge 010. Dit is hét podium waar alle teams kunnen laten zien welke creatieve ontwerpen zij hebben bedacht op de uitdagingen en hoe ze het proces hebben doorlopen. Na weken hard werken, onderzoeken en ontwerpen worden de teams beoordeeld door een deskundige jury en is het hun moment om in de schijnwerpers te staan!


Download hieronder de uitdagingen en ga met de kinderen in de klas aan de slag!

Uitdaging 4 – 6 jaar

Uitdaging 6 – 8 jaar

Uitdaging 8 – 10 jaar

Uitdaging 10 – 12 jaar