Voor onderzoeksbeesten en ontwerphelden
27 juni 2019, Ahoy Rotterdam

Coaches


Wie is de coach?

Binnen de W&T Challenge 010 worden leerkrachten, groepsleiders en eventueel ouders gezien als coaches van de kinderen. Een coach geeft kinderen de ruimte bij het werken aan de uitdagingen in de klas, houdt het overzicht en stuurt waar nodig aan in het leer- en ontwikkelproces van de kinderen.

Ook kan je als coach binnen de school of BSO optreden. In dat geval ben je het aanspreekpunt en houd je je bezig met het inspireren en coachen van bijvoorbeeld jouw collega’s.

Om de coaches te ondersteunen in beide rollen zijn er verschillende gratis workshops en bijeenkomsten, die onder de eerste challenge vallen. Op deze manier kan je als coach ook je eigen professionaliteit vergroten.

Deelname aan de W&T Challenge 010 biedt jou als coach de mogelijkheid om W&T onderwijs vorm te geven op jouw school of BSO. Het geeft handvatten om met de werkvorm Onderzoekend & Ontwerpend Leren aan de slag te gaan en deze meer ‘eigen’ te maken.


Rol van de Coach

Als coach van de kinderen bij de W&T Challenge 010:

  • geef je kinderen en jezelf de ruimte om samen op onderzoek uit te gaan waarbij de kinderen het voortouw nemen en de coach het overzicht blijft houden;
  • leer je al doende de kinderen en hun talenten (beter) kennen;
  • laat je je meenemen in de vragen van de kinderen, stel je verdiepende vragen en ondersteun en stimuleer je de kinderen om naar de antwoorden op zoek te gaan;
  • houd je ieder kind betrokken en bied je ze een rol die passend is bij de ontwikkeling van het kind zodat er een team ontstaat waarbij elk kind zich betrokken voelt en van waarde weet;
  • begeleid en ondersteun je het ontwikkelingsproces van het kind en het team.

Als coach binnen jouw school of BSO:

  • ben aanspreekpunt voor jouw organisatie
  • kan je de informatie en ervaring delen met andere collega’s
  • kan je vragen intern verzamelen en meenemen naar bijvoorbeeld een inspiratiesessie of voorleggen aan de organisatie van de W&T Challenge 010

Gratis inspiratiesessies

Om leerkrachten, groepsleiders en eventueel ouders te ondersteunen in hun rol als coach biedt de W&T Challenge 010 in samenwerking met o.a de PABO opleidingen van Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam diverse gratis inspiratiesessies aan. Deze vallen onder de eerste challenge.